Акредитација студијског програма Мастер струковних студија Здравствена нега

Уверење о акредитацији студијског програма Мастер струковних студија Здравствена нега можете преузети са приложеног линка или са странице Акта Академије – Акредитација