Академија струковних студија Шабац је основана Одлуком Владе Републике Србије 05 број 02-02-5149/2019-1 од 18.07.2019. године и то статусном променом спајања Високе медицинске и пословно-технолошке школе струковних студија у Шапцу, Хајдук Вељкова 10, Високе пољопривредне школе струковних студија, Шабац, Војводе Путника 56 и Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, Добропољска 5.

Академија је основана у циљу промовисања и подизања угледа струковног високог образовања.


Статусна промена доприноси ефективнијем, ефикаснијем и економичнијем остваривању циљева високог струковног образовања и његовом повезивању са потребама тржишта рада.