Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1СТАТУТ Академије струковних студија Шабац01-02/201929. 08. 2019.
2.Одлука о изменама и допунама Статута Академије02-27/202031. 12. 2021.
3.Одлука о изменама и допунама Статута Академије02-11/202016. 10. 2020.
4.Одлука о изменама и допунама Статута Академије02-29/202030. 07. 2020.
5.Одлука о изменама и допунама Статута Академије2-02/202004. 02. 2020.
6.Одлука о изменама и допунама Статута Академије2-41/201905. 11. 2019.
7.Одлука о изменама и допунама Статута Академије2-40/201930. 10. 2019.
8.Одлука о изменама и допунама Статута Академије2-26/201907. 10. 2019.
9.СТАТУТ Академије струковних студија Шабац (пречишћен текст)01-02/202031. 12. 2020.
10.Извештај о раду Академије школске 2019/20.02-31/202031. 12. 2020.
11.Годишњи програм рада Академије школске 2020/2102-32/202031. 12. 2020.
12.Финансијски план Академије за 2021. годину02-30/202031. 12. 2020.
13.Одлука о оснивању Академије02-02-5149/2019-118. 07. 2019.
14.Решење о оснивању АкадемијеФи. бр. 79/201925. 10. 2019.
15.Одлука о измени Одлуке о оснивању Академије02-5890/202030. 07. 2020.
16.Одлука о избору Председника Академије02-10/202016. 10. 2020.
17.Решење о упису у судски регистар (Председник Академије)Фи. бр. 149/202026. 10. 2020.
18.Избор чланова Савета Академије31. 08. 2020.