Р. бројНазив документаБрој докумантаДатум
1СТАТУТ Академије струковних студија Шабац01-35/201906. 11. 2019.
2.Одлука о изменама и допунама Статута Академије02-20/202030. 07. 2020.
3.Одлука о оснивању Академије02-02-5149/2019-118. 07. 2019.
4.Решење о оснивању АкадемијеФи. бр. 79/201925. 10. 2019.
5.Одлука о измени Одлуке о оснивању Академије02-5890/202030. 07. 2020.
6.Одлука о избору Председника Академије02-10/202016.10.2020.
7.Решење о упису у судски регистар (Председник Академије)Фи. бр. 149/202026.10.2020.
8.Избор чланова Савета Академије31. 08. 2020.